Zonnepanelen

Vragen over zonnepanelen? Bel ons op 014/49.10.11 of mail naar info@ecofusion.be

Zonnepanelen kopen bij EcoFusion in de Kempen

Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met de essentiële SolarEdge technologie.  

Met Ecofusion bvba kiest u voor een ervaren en dynamisch team dat alle technische uitdagingen aangaat.
Met veel enthousiasme zorgen wij voor het hele traject van ontwerp tot installatie en niet te vergeten de belangrijke dienst na verkoop.

Onze materiaalkeuze gaat enkel uit naar kwalitatieve merken, waaronder REC zonnepanelen.

Hoe werken uw zonnepanelen?

Zonnepanelen zetten licht om in elektriciteit die u meteen kunt gebruiken.

Een fotovoltaïsche installatie (PV-installatie) bestaat uit de zonnepanelen zelf, een montagesysteem om de panelen op het dak te plaatsen, bekabeling en minstens één omvormer die de opgewekte gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom.

Na de productiemeting kan de opgewekte elektriciteit ter plaatse verbruikt worden door uw televisie, wasmachine, verlichting, … Overtollige stroom wordt naar het net gestuurd.

’s Nachts, op donkere dagen of op momenten dat u veel verbruikt, gebruikt u indien nodig ook nog stroom van het net. De stroom die van en naar het net gaat, wordt gemeten door de facturatie- of injectiemeter (“elektriciteitsmeter” in de figuur hieronder). Deze teller draait terug wanneer uw zonnepanelen meer produceren dan u verbruikt.

Hoe werkt uw SolarEdge omvormer ?

Op het gebied van omvormers hebben de ontwikkelingen de laatste jaren niet stil gestaan. Naast de traditionele string- omvormers zijn er innovatieve en veiligere alternatieven op de markt gekomen.
De meest succesvolle concurrent van de string- omvormer is SolarEdge.

SolarEdge heeft sinds 2006 meer dan 5 miljoen optimizers verscheept en is actief in 60 landen. 100 procent van onze klanten kiest voor SolarEdge in plaats van de traditionele string- omvormer.

Werking SolarEdge

SolarEdge werkt met een zogenaamde power- optimizer per zonnepaneel. De optimizer is een regelaar, waarmee ieder zonnepaneel afzonderlijk wordt geregeld en beveiligd. De optimizers worden aangesloten tussen de bekabeling van de zonnepanelen.
De zonnepanelen met optimizers worden aangesloten op de centrale omvormer van SolarEdge. De omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom.

7 redenen om voor SolarEdge te kiezen:

  • 100% zeker van een goede werking van ieder zonnepaneel
  • Uitgebreide fabriek garanties -> 25 jaar
  • Haal het maximale uit éénder welke zonnepanelen en voorkom 6 tot 16% opbrengstverlies
  • Toekomstige aanpassingen/uitbreidingen in de bestaande installatie zijn nu wel mogelijk
  • Veiliger systeem, zonder risico op brand
  • Klaar voor de invoer van de slimme meter
  • Opbrengsten per paneel zichtbaar

Qua wetgeving, premies en subsidies is er al heel wat veranderd de laatste tijd. Zie jij door het bos de bomen niet meer?
We wensen je graag duidelijk te informeren. Alles start met de soort teller die je hebt; analoog of digitaal.

Vergunning nodig?

U hebt geen stedenbouwkundige vergunning nodig om zonnepanelen te plaatsen, tenzij het uitdrukkelijk verboden is omdat uw woning tot beschermd erfgoed behoort bijvoorbeeld. Informeer altijd eerst bij uw gemeente.

Meer informatie: 
Ruimtelijke Ordening Vlaanderen

Wat is groene energie ?

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de gewone elektriciteit, die dan “grijze stroom” wordt genoemd. In het elektriciteitsnet is er fysisch gezien geen verschil tussen beide.

Kostprijs en terugverdientijd

Meer informatie over de kostprijs van zonnepanelen vindt u bij het Vlaams Energieagentschap. Op hun website www.energiesparen.be kunt u ook uw persoonlijke terugverdientijd berekenen.

Hou voor maximaal rendement rekening met de oriëntatie en de hellingsgraad van de zonnepanelen, en vermijd beschaduwing. Schaduw van (toekomstige) gebouwen, (groeiende) bomen en schoorstenen verminderen de opbrengst van uw panelen. Voor een optimaal rendement moeten de panelen tussen het zuidoosten en zuidwesten gericht zijn, onder een hoek van 15° tot 50° of een oost-west opstelling  voor een optimale verhouding met het prosumententarief.

Premies voor zonnepanelen

Vanaf 2021 tot en met eind 2024 is er een éénmalige investeringspremie van de netbeheerder Fluvius voor zonnepanelen. De datum van indienstname (datum van AREI-keuring) van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden. De premie kwam er omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer konden maken op de terugdraaiende teller.

Met Ecofusion

en zijn 25 jaar ervaring kiest u voor een ervaren en dynamisch partner die alle technische uitdagingen aangaat.