Zonnepanelen

Zonnepanelen kopen bij EcoFusion in de Kempen

.Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met de essentiële SolarEdge technologie.  Wij doen ook onderhoud en verplaatsen uw PV-installatie.

 

 

Afbeeldingsresultaat voor solaredge zonnepanelen
Met Ecofusion bvba kiest u voor een ervaren en dynamisch team dat alle technische uitdagingen aangaat. Met veel enthousiasme zorgen wij voor het hele traject van ontwerp tot installatie en niet te vergeten de belangrijke dienst na verkoop..

Hoe werken uw zonnepanelen?

Zonnepanelen zetten licht om in elektriciteit die u meteen kunt gebruiken.

Een fotovoltaïsche installatie (PV-installatie) bestaat uit de zonnepanelen zelf, een montagesysteem om de panelen op het dak te plaatsen, bekabeling en minstens één omvormer die de opgewekte gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom.

Na de productiemeting kan de opgewekte elektriciteit ter plaatse verbruikt worden door uw televisie, wasmachine, verlichting, … Overtollige stroom wordt naar het net gestuurd.

’s Nachts, op donkere dagen of op momenten dat u veel verbruikt, gebruikt u indien nodig ook nog stroom van het net. De stroom die van en naar het net gaat, wordt gemeten door de facturatie- of injectiemeter (“elektriciteitsmeter” in de figuur hieronder). Deze teller draait terug wanneer uw zonnepanelen meer produceren dan u verbruikt.

gebruik zonnepanelen

Hoe werkt uw SolarEdge omvormer ?

Op het gebied van omvormers hebben de ontwikkelingen de laatste jaren niet stil gestaan. Naast de traditionele string- omvormers zijn er innovatieve en veiligere alternatieven op de markt gekomen. De meest succesvolle concurrent van de string- omvormer is SolarEdge.

SolarEdge heeft sinds 2006 meer dan 5 miljoen optimizers verscheept en is actief in 60 landen.
100 procent van onze klanten kiest voor SolarEdge in plaats van de traditionele string- omvormer.

Werking SolarEdge

SolarEdge werkt met een zogenaamde power- optimizer per zonnepaneel. De optimizer is een regelaar, waarmee ieder zonnepaneel afzonderlijk wordt geregeld en beveiligd. De optimizers worden aangesloten tussen de bekabeling van de zonnepanelen. De zonnepanelen met optimizers worden aangesloten op de centrale omvormer van SolarEdge. De omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom.

5 redenen om voor SolarEdge te kiezen:

1) 100% zeker van een goede werking van ieder zonnepaneel
2) Uitgebreide fabriek garanties -> 25 jaar
3) Haal het maximale uit éénder welke zonnepanelen en voorkom 6 tot 16% opbrengstverlies
4) Toekomstige aanpassingen/uitbreidingen in de bestaande installatie zijn nu wel mogelijk
5) Veiliger systeem, zonder risico op brand
6) Klaar voor de invoer van de slimme meter
7) Opbrengsten per paneel zichtbaar

1) 100% zeker van een goede werking van ieder zonnepaneel.

SolarEdge laat de volgende waardes zien van ieder afzonderlijk zonnepaneel
– Voltage per paneel
– Vermogen per paneel
– Opbrengst in kWh per paneel
– Ampèrage per paneel
– Voltage power- optimizer

In de monitoringportal ziet U (en wij) in één oogopslag of alle zonnepanelen goed functioneren. Bij een defect kunnen wij dus een servicemonteur zeer gericht te werk laten  gaan.

2) Forse besparing op onderhoudskosten

Het vervangen van de omvormer dient meegerekend te worden in de berekening van uw rendement op een investering in zonnepanelen. Deze kosten moet u immers nog maken om te kunnen blijven genieten van uw zonnepanelen.

String- omvormers: 2 keer vervangen en 50% kans op een defect tussen de 10 en 15 jaar
String- omvormers gaan gemiddeld 12 à 15 jaar mee. Dit komt omdat de condensatoren een beperkte levensduur hebben. String- omvormers dienen doorgaans 2 keer vervangen te worden op de levensduur van uw zonnepanelen. Wij verwachten dat 50% van de stringomvormers tussen de 10 à 15 jaar stuk gaan.

SolarEdge: slechts 1 keer vervangen
De omvormer van SolarEdge gaat 12-20 jaar mee. De optimizers leveren een constante spanning van 350 of 750 Volt aan bij de omvormer. Dit is tevens de ideale gelijkspanning voor de omzetting naar wisselspanning. De constante belasting komt de levensduur van componenten ten goede. SolarEdge omvormers zijn opgebouwd uit de beste componenten. Op de SolarEdge omvormer zit daarom ook standaard 12 jaar fabrieksgarantie. Deze is optioneel uit te breiden naar 20 of 25 jaar. Op de optimizers zit standaard 25 jaar fabrieksgarantie.

3) Voorkom 6-16% opbrengstverlies

Wist u dat u met een string+ omvormer altijd minimaal 6% opbrengst verliest? SolarEdge voorkomt minimaal 6% opbrengstverlies als er geen schaduw is, tot 16% bij normale schaduw en 25% bij extreme schaduw.

Het tuinslang- effect
Normaal gesproken worden alle zonnepanelen in serie geschakeld en op een string- omvormer aangesloten met 1 of 2 MPP trackers (regelaars). Een groep in serie geschakelde zonnepanelen (string) kunt u vergelijken met een tuinslang. Een zonnepaneel dat minder goed presteert geeft hetzelfde effect als wanneer u met een voet op de tuinslang gaat staan: er komt minder water uit. Het zwakste zonnepaneel heeft een negatieve invloed op de opbrengst van alle andere zonnepanelen. Door de zonnepanelen afzonderlijk te regelen met een power- optimizer heeft u hier geen last van.

Voorbeeldinstallatie zonder schaduw
Onderstaand ziet u de verschillen in opbrengst tussen de afzonderlijke zonnepanelen, bij een installatie zonder schaduwval. Met een string- omvormer had bij alle zonnepanelen 162.5 kWh gestaan.

Oorzaak 1: Schaduwval
Het negatieve effect van schaduw wordt nog wel eens onderschat. Een klein streepje schaduw kan al tot tientallen procenten verlies leiden. Een zonnepaneel dat voor 20% in de schaduw ligt kan een heel zonnepaneel voor 75% uitschakelen.

Voorbeeld van vermogensverlies door schaduw 
Onderstaand ziet u een grafiek uit de SolarEdge portal van een van onze klanten.
De groene grafiek laat het vermogen zien van een zonnepaneel dat vanaf 13:00 uur schaduw krijgt. Te zien is dat dit paneel snel terugzakt in vermogen, wanneer er een beetje schaduw op komt. De rode grafiek toont het vermogen van een ander zonnepaneel op hetzelfde dak, dat geen last heeft van schaduw.

Gelukkig heeft deze klant geen string- omvormer, want dan zou zijn hele systeem vanaf 13:00 uur voor 80% uitvallen.

Oorzaak 2: Opwarming
Als zonnepanelen warmer worden dan 25 graden gaan ze 0,4% vermogen verliezen per graad Celsius. In de zomer kunnen zonnepanelen warmer dan 60 graden worden en tot 20% vermogen verliezen. De wind kan bepaalde zonnepanelen beter koelen dan andere, waardoor er temperatuurverschillen ontstaan. De warmste panelen remmen de andere zonnepanelen af.

Oorzaak 3: Degradatie
Het vermogen dat zonnepanelen geven loopt over 25 jaren 15% tot 20% terug. Dit noemen we degradatie. Niet alle zonnepanelen degraderen even snel. Naarmate het systeem ouder wordt, worden de verschillen groter.

Oorzaak 4: Vermogenstolerantie
Fabrikanten van zonnepanelen hanteren altijd een tolerantie voor het vermogen. Als u een zonnepaneel van 250 Wp met positieve tolerantie koopt, geeft deze in de praktijk 250 Wp tot 255 Wp. Vanaf de fabriek is er al ongeveer 3% verschil tussen de prestaties van de afzonderlijke zonnepanelen.

Oorzaak 5: Weersverandering
Iedere keer als er bewolking over de zonnepanelen trekt ontstaan er verschillen tussen het vermogen dat de afzonderlijke zonnepanelen geven. Ook bij veel diffuus licht zien wij grotere verschillen ontstaan tussen de vermogens van zonnepanelen.

Met SolarEdge geen tuinslangeffect
Doordat SolarEdge met een optimizer per zonnepaneel werkt heeft u geen last van het tuinslangeffect. U haalt de maximale opbrengst uit ieder afzonderlijk zonnepaneel op ieder moment van de dag.

Tel de zon: 14,62% meer opbrengst met SolarEdge op een schaduwvrij dak

4) Toekomstige aanpassingen in de bestaande installatie zijn nu wel mogelijk

Verschillende zonnepanelen bruikbaar
Met een string- omvormer dienen alle zonnepanelen van hetzelfde merk en type te zijn. Dit kan problemen opleveren als u na verloop van tijd een paneel wilt vervangen. Met SolarEdge is de uitwisselbaarheid van uw systeem beter.

Eenvoudig uitbreiden
Een string- omvormer dient geselecteerd te worden op het aantal zonnepanelen. Bij een uitbreiding is meestal een nieuwe omvormer nodig. Bij SolarEdge kunt u relatief goedkoop een grotere omvormer plaatsen, om later eenvoudig te kunnen uitbreiden.

5) Veiliger systeem, zonder risico op brand

Een zonnepaneel geeft ongeveer 37 Volt gelijkspanning. Als we 10 zonnepanelen in serie aansluiten staat er 10 x 37 Volt = 370 Volt op de kabels. Deze spanning is met geen mogelijkheid van de kabels af te krijgen, zolang de zonnepanelen door gekoppeld zijn. Zelfs als de stroom binnen wordt uitgeschakeld, blijft er 370 Volt op de gelijkstroomkabels staan. Dit kan gevaar opleveren bij brand en bij werkzaamheden aan de installatie. Bij brand kan de brandweer bijvoorbeeld niet blussen.

Met SolarEdge is de spanning op de stringkabels snel terug te brengen naar 1 Volt per paneel. De optimizers controleren eerst of de installatie helemaal veilig is en schakelen de panelen daarna pas in. Bij een storing brengen ze de spanning direct terug naar 1 Volt. Ook bij te hoge temperaturen wordt de spanning direct terug geschakeld naar 1 Volt per paneel.

De SolarEdge optimizers zijn uitgerust met vlamboogdetectie. Bij hoge gelijkstroom kan een vlamboog ontstaan in geval van een los contact. Dit kan gebeuren bij een beschadigde kabel of een stekker die niet goed vast zit.

Hogere verzekeringspremie in de toekomst voorkomen?
Nu steeds meer mensen zonnepanelen plaatsen, trekken zonnepanelen ook steeds meer de aandacht van verzekeraars. In landen waar zonnepanelen al heel populair zijn moeten zonnepanelen- eigenaren vaak meer premie voor de brandverzekering betalen als ze een string- omvormer gebruiken. Kiest u voor SolarEdge, dan heeft u hier geen last van.

Vergunning nodig?

U hebt geen stedenbouwkundige vergunning nodig om zonnepanelen te plaatsen, tenzij het uitdrukkelijk verboden is omdat uw woning tot beschermd erfgoed behoort bijvoorbeeld. Informeer altijd eerst bij uw gemeente. Meer informatie: www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14808

Kostprijs en terugverdientijd

Meer informatie over de kostprijs van zonnepanelen vindt u bij het Vlaams Energieagentschap. Op hun website www.energiesparen.be kunt u ook uw persoonlijke terugverdientijd berekenen.

Hou voor maximaal rendement rekening met de oriëntatie en de hellingsgraad van de zonnepanelen, en vermijd beschaduwing. Schaduw van (toekomstige) gebouwen, (groeiende) bomen en schoorstenen verminderen de opbrengst van uw panelen. Voor een optimaal rendement moeten de panelen tussen het zuidoosten en zuidwesten gericht zijn, onder een hoek van 15° tot 50° of een oost-west opstelling  voor een optimale verhouding met het prosumententarief.

Wat is groene energie ?

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de gewone elektriciteit, die dan “grijze stroom” wordt genoemd. In het elektriciteitsnet is er fysisch gezien geen verschil tussen beide.

 

Meer informatie over het plaatsen en de voordelen ervan, vraag een vrijblijvende offerte bij EcoFusion -> klik  GRATIS OFFERTE