februari '22

Turnhout – 18 Hyundai 400 Wp panelen & LG Chem Prime 10 kW – 24/02/2022

Turnhout

februari '22

Scherpenheuvel – 12 Hyundai 400 Wp panelen & LG Chem Prime 10 kW – 22/02/2022

Scherpenheuvel

februari '22

Turnhout – SolarEdge Energy Bank 10 kWh – 18/02/2022

Turnhout

januari '22

Dessel – 16 Hyundai 395 Full Black + SolarEdge Energy Bank 10kWh – 26/01/2022

Dessel

januari '22

Molenstede – 13 panelen 395 Full Black & batterij LG Chem Prime 10 kWh, Panelen en batterij

Molenstede

januari '22

Turnhout – 16 REC 395 Full Black + SolarEdge Energy Bank 10 kWh – 20/01/2022

Turnhout

januari '22

Ravels – 12 REC 395 Full Black & batterij LG Chem PRIME 10 kWh

Ravels

januari '22

Herent – 11 Hyundai 395 Full Black & Batterij LG Chem Prime 10 kWh

Herent

januari '22

Merksem – 9 panelen Hyundai 395 Full Black & Batterij LG Chem Prime 10 kWh

Merksem